Insikter från Sveriges första akademiska uppsats om ChatGPT för kommunikatörer

I slutet av september kom den akademiska uppsatsen “Morgondagens kommunikation i dag – ChatGPT och den AI-faciliterade skrivprocessen“, av Jakob Petterson Svärd. Jag har läst igenom den och plockat ut det jag tycker är mest intressant.

Frågorna som uppsatsen bygger på:

  • Hur upplever kommunikatörer som skriver på svenska att ChatGPT påverkar skrivprocessen?
  • Vilka språkliga följder upplever kommunikatörer som skriver på svenska att användandet av ChatGPT får för den skriftliga kommunikationen som man producerar?

Ett nytt sätt att skriva – det blanka bladets död

En viktig insikt handlade om hur den klassiska skrivprocessen förändras när AI-tjänster används. Det talas om att “det blanka bladet” har spelat ut sin roll.

Den klassiska skrivprocessen:
1. Förstadiet. Skrivuppgiften analyseras och planeras.
2. Skrivstadiet. Tankarna sätts på pränt.
3. Efterstadiet. Utkastet bearbetas till en färdig slutprodukt.

Steg 2 i den klassiska skrivprocessen, att börja skriva, blir nu ersatt av ett samspel mellan människa och maskin.

En av de intervjuade i uppsatsen, en projektledare inom marknadsföring, beskriver sitt arbetssätt såhär:

“Jag behöver aldrig ha ett tomt ark längre, jag har alltid någonting på pappret när jag har Chat GPT som min kompis”.

En digital kommunikatör vid en kommunikationsbyrå beskriver det på det här sättet:

“Jag brukar tänka att den är min juniora kollega som jag har gett en uppgift och sedan får jag texten som jag själv ska tvätta och fixa till liksom.”

Den AI-faciliterade skrivprocessen

I uppsatsen beskrivs en ny typ av skrivprocess som “AI-faciliterad”. Det kan tolkas som att AI-tjänsten tar över taktpinnen i textskapandet, med den mänskliga skribenten som samarbetspartner – eller möjligen tvärtom.

Intervjupersonen som jobbar med vetenskapskommunikation vid ett universitet beskriver det bra:

“Jag betraktar Chat GPT mer som samarbetspartner som jag skriver ihop med än som ett verktyg som hjälper mig i mitt skrivande. Det skulle jag ändå vilja säga. Det är mer av en samarbetspartner än ett verktyg. Jag vet inte ens om jag skulle få för mig att sätta mig och skriva en text helt själv längre.”

AI-faciliterad skrivprocess i sex steg:

  1. Behovet att skriva en text uppstår.
  2. Skribenten promptar chattboten för att den ska generera uppslag, utkast eller dispositioner som kan kickstarta skrivprocessen.
  3. Chattboten genererar en textprodukt.
  4. Skribenten förfinar prompterna för att förbättra resultaten.
  5. Skribenten “tar över” texten från chattboten för manuell bearbetning till en slutprodukt.
  6. Skribenten sparar eventuellt prompter för framtida användning.

Faror med AI-skrivandet

Alla de intervjuade var positiva till ChatGPT och det nya sättet att skriva, men det finns farhågor som lyfts i uppsatsen.

Den AI-baserade responsen kan utvecklas till en självförstärkande ”feedback-loop” – där den mänskliga skribenten utvecklas och ”uppfostras” språkligt av kontinuerlig kritik från en artificiell intelligens. Det leder i sin tur till intressanta frågor kring var människan slutar och maskinen börjar. Och kanske förlorar vi mycket bredd i språket och mänskliga infall som gör texterna läsvärda?

Studiens resultat visar även att hjälpen från ChatGPT riskerar att distansera skribenten från texten och skrivandet på ett sätt som skulle kunna ha negativa konsekvenser. Vi kanske skriver bra texter, men förstår vi vad vi skriver? Kommer vi klara oss utan AI, och spelar den frågan ens någon roll?

Posted in AI | Leave a comment

Integrera AI med din jobbvardag

Det viktigaste steget mot att använda AI kontinuerligt är att integrera AI-tjänsterna med dina andra tjänster och rutiner. Precis som alla andra smarta digitala tjänster så gäller det att prioritera vilka du ska lära dig tillräckligt bra för att kunna använda på ett naturligt sätt. Därför tror jag att Microsofts AI-tjänst Copilot kommer ta över en stor del av kontorsmarknaden när den släpps brett, tack vare integrationen med Windows och Office.

3 tips ⬇️

✅ Lär dig en tjänst bra
Bli inte (alltför) förförd av nya roliga AI-tjänster, fundera på vad du faktiskt har nytta av på riktigt och utveckla din användning av det.

✅ Gör det enkelt att komma åt AI-tjänsten
Kan du integrera ChatGPT med de program du använder? Med till exempel HarpaAI eller Chrome-tillägg kan du använda ChatGPT i webbläsaren. Grammarlys AI-verktyg kan integreras i Office-programmen. MacGPT är ett fristående program för ChatGPT som blir snabbare att ta fram än en flik i webbläsaren.

✅ Lär av kollegorna
Hur använder dina kollegor AI på jobbet? Ställ en öppen fråga på nästa morgonmöte. Själv har jag anordnat “AI-luncher” där alla får ta med dator och jämföra arbetssätt och erfarenheter.

Posted in AI | Leave a comment

Upp till bevis: nu börjar AI-tjänsterna ta betalt

ChatGPT kickstartade mångas AI-användning med sin gratisversion, och nådde 100 miljoner användare snabbare än någon annan digital tjänst (Pokemon GO-tempo!). Men när betalversionen kom, var det knappt en procent som hoppade på.

💸 Photoshop har flaggat för att deras generativa AI-tjänst snart kommer att kosta pengar. Men det första kanske riktigt stora testet på hur användbart (läs: affärskritiskt) AI är kommer den 1 november när Microsoft Copilot släpps brett. Tjänsten kommer kosta $30/månad per användare, för de flesta företag en för stor summa för att uppdatera utan eftertanke.

Företagen behöver ta ställning till hur viktigt det är på individnivå att till exempel få färdigskrivna mejlförslag i Outlook, smart transkribering i Teams eller AI-design i Powerpoint.

🙋🏻 Personligen har jag redan räckt upp handen till vår it-chef som Copilot-behövande. Min arbetsgivare betalar redan idag för några AI-tjänster, och några andra tar jag privat på “utbildningskontot”.

❓ Fundera redan nu på hur du kommer göra och hur du ser på din organisations kostnader för AI-tjänster.

Posted in AI | Leave a comment

Prata engelska med din AI – men glöm inte svenskan

Svenskan är ett pyttespråk globalt så många AI-tjänster saknar stöd för det. Men även när det ser ut att fungera bra med svenskan, till exempel med ChatGPT och Bard, så bör du oftast hålla dig till engelskan när du promptar och pratar med AI:et.

DÄRFÖR SKA DU KOMMUNICERA PÅ ENGELSKA

🇬🇧 AI:et är tränat på engelska. Det är ett av de primära språken som används för att träna storskaliga AI-modeller. Det innebär att modellen troligen är mer exakt och nyanserad i sina svar på engelska än på språk som har mindre träningsdata, som svenska.

🇬🇧 Copy paste från andra. AI är nytt, så det mesta som går att lära sig av andra är både inlärt och formulerat på engelska.

🇬🇧 Direkt från hästens mun. Med engelska prompts får du direkta svar, utan att information riskerar att gå förlorad i översättning. Det gäller speciellt för AI-tjänster som är kopplade till webben.

…MEN IBLAND ÄR SVENSKAN BÄTTRE

🇸🇪 Om du har en svensk text så är det förstås bäst att bearbeta den med svenska prompts.

🇸🇪 För ämnen som är specifikt svenska, som lokala nyheter, traditioner eller uttryck, kan användning av svenska ge mer exakta och kontextuellt relevanta resultat.

Bildprompt: “Typical Swedish person dressing up as a British person with typical British attributes” (just det, i bildgenereringsverktyget Midjourney är det bara engelska som gäller)

Posted in AI | Leave a comment

Du ansvarar för allt ditt AI producerar

“Det här är ju bara en j-a massa ord – det är ingenting!”

Citatet kommer från en vd som jag träffade häromdagen. Hon hade fått ett strategidokument på flera sidor av en kollega som visade sig vara skapad med ChatGPT. Jag har själv fått liknande leveranser det senaste halvåret och flera jag pratat med har upplevt samma sak. Fler upptäcker ChatGPT och personer som tar genvägar kommer öka.

Känner du igen dig?

Tänk på:

✅ ChatGPT fokuserar i första hand på att texten ska vara grammatiskt och logiskt bra uppbyggd – fakta är sekundärt.

✅ Informera alla du jobbar och samarbetar med om att det innehåll de genererar via AI behöver faktagranskas innan det skickas vidare.

✅ Skapa en tydlig policy för AI-användning på ditt företag – och som vanligt: Gör det nu. Skriv den enkelt och lättförståeligt, detaljerna kan du ta senare. Policyn på min arbetsplats ryms på en halv A4.

Posted in AI | Leave a comment

Kom igång med AI – första och andra steget

Vill du sätta igång (och ta nästa steg) med AI men vet inte hur? Då tycker jag att du ska börja med ChatGPT och utveckla dig vidare därifrån.

Steg 1️⃣
Sätt igång idag (inte imorgon, kör!) med ChatGPT. Investera direkt i betalversionen så får du tillgång till allt och samtidigt ett incitament att faktiskt använda tjänsten. Min arbetsplats Geelmuyden Kiese Sverige erbjuder alla anställda ett eget konto och jag rekommenderar andra företag att följa efter. Finns det ens något yrke där ChatGPT inte kan göra nytta?

Steg 2️⃣
Vill du fortsätta att utforska ChatGPT? Då ska du börja med plugins, en funktion som bara finns i betalversionen. Plugins ger dig möjlighet att göra mer avancerade saker med ChatGPT, utan att lämna själva verktyget. Jag har testat ett 20-tal plugins men de enda jag fastnat för och faktiskt använder är 𝗔𝘀𝗸𝗬𝗼𝘂𝗿𝗣𝗗𝗙 (låter dig ladda upp PDF-filer, tex. rapporter eller böcker, och både interagera och sammanfatta dem) och 𝗪𝗵𝗶𝗺𝘀𝗶𝗰𝗮𝗹 (skapa mindmaps och diagram m.m.).

*Bildprompt: Hand with five fingers pushing a start button

Posted in AI | Leave a comment

Ha rätt förväntningar på AI-tjänsterna

DN har haft en sommarserie där de intervjuar olika kulturpersonligheter. En av frågorna har varit om de testat ChatGPT. Glädjande nog har de flesta testat tjänsten, men nedslående nog svarar de flesta att de blivit missnöjda och slutat direkt.

Till stor del tror jag att det handlar om fel förväntningar där många ger upp vid första motgången. AI-tjänster kan göra saker som kan göra hela branscher arbetslösa, men även misslyckas med saker som ett barn klarar av.

Rätt förväntningar och kunskap krävs för att kunna bedöma om en AI-tjänst är något att ha.

🧐 FRÅGA: Vad får du för förväntningar när du ser bilden nedan (tjänsten AdCreative som jag utvärderar just nu)?

Posted in AI | Leave a comment

De flesta AI-tjänsterna är skräp

99,9% av alla AI-tjänster är antingen utbytbara eller skräp. Det är min ovetenskapliga uppfattning efter att ha testat och bedömt ett 50-tal tjänster och snabbkollat igenom minst lika många till. Lita inte på produktvideos, det är nutidens TV-shop (för de som minns).

Mitt råd är att inte lägga för mycket tid på att testa nytt, de flesta tjänster är med största sannolikhet inget att ha. Klicka till exempel INTE på den här länken med 6̶5̶0̶9̶ , 7002,  7105 AI-tjänster.

Men hur vet man vilka tjänster som är bra? Det kommer jag snart skriva mer om här på bloggen.

På bilden: En jämförelse mellan de två stora AI-tjänsterna för bildgenerering…

Posted in AI | 1 Comment

Våga föra ett samtal med ditt AI

Det kommer kännas fånigt i början, men den som inte konverserar med sin AI-tjänst missar en stor del av kraften.

I somras började jag tappa sugen i min AI varje dag-utmaning. Jag ställde frågan till ChatGPT-4:
“Jag gör en utmaning där jag under en månad varje dag ska lära mig mer om AI . Men nu känner jag att jag kört fast. Hur kan jag få upp motivationen igen?”

Svaret kom blixtsnabbt med 7 konkreta tips varav två av dem hjälpte mig vidare (Förstå varför du gör det + Håll det roligt). Istället för att stanna där så fortsatte jag resonera och efter en lite längre konversation kom jag fram till att jag behövde justera mitt syfte med AI-lärandet lite också.

🤜UTMANING🤛: Testa att gå bortom de vanliga användningsområdena med frågor och svar och ge dig iväg på ett längre samtal med ChatGPT. Kanske öppnar det upp nya insikter?


Bildprompt: Cartoon-looking computer with arms and legs acting as a therapist in a therapist’s office.

Posted in AI | Leave a comment

AI-Jocke hälsar

Den här videon nedan (gjord med HeyGen) och rösten (Podcastle) är skapad med AI. Allt jag har gjort är att klona min röst och ladda upp en bild. Jag läste in 70 meningar på engelska och nu kan jag skriva i text vad AI-Jocke ska säga.

Det är fascinerande att höra min röst återskapad med AI, även om det fortfarande är en bra bit kvar tills jag kan fasa ut mig själv där. Detsamma gäller videoversionen av mig. Men visst är det otroligt vad som går att göra redan idag utan förkunskap?

Jag frågade igår min mamma och pappa om jag får klona deras röster nu, inte för att jag vet säkert vad det ska vara bra för, men för eventuellt framtida bruk. Mamma Yvonne säger blankt nej av integritetsskäl. Pappa Anders svarade varken ja eller nej men sitter nog och klonar på kammaren för fullt redan om jag känner honom rätt.

 

Posted in AI | Leave a comment