6 typer av engagemang hos experter

De interna experterna är otroligt viktiga för att din content marketing ska lyckas, men alla är inte lika villiga att hjälpa till. Det är helt normalt och så ser det ut i alla organisationer. Genom att förstå experternas inställning bättre så kan du få ut det mesta av alla typer.

Man kan grovt dela in experternas vilja att involvera sig i sex kategorier, med de mest involverade på plats nummer ett. En expert kan passa in i flera kategorier, men då är det den kategori med mest involveringgrad som “räknas”.

Sex olika typer av engagemang hos experter

  1. Självpubliceraren. Driver egen kanal i form av en blogg eller sociala medier. Behöver ibland bromsas och påminnas om interna guidelines och annat, men är nästan alltid en stor tillgång. Contentteamets uppgift blir att utnyttja Självpublicerarens egna publik för spridning av eget innehåll och få Självpubliceraren att skapa innehåll även för företaget.
  2. Innehållsleverantören. Levererar texter och annat innehåll. Etablera en bra dialog och bra rutiner och överväg om Innehållsleverantören även kan driva egna kanaler.
  3. Idésprutan. Kommer med regelbundna förslag på vinklar och ämnen.
  4. Intervjuobjektet. Ställer upp med expertutlåtanden i texter och video. Utmana gärna Intervjuobjektet att komma med egna förslag på innehåll.
  5. Namnutlånaren. Lånar ut sitt namn till spökskrivare och godkänner sedan det färdiga materialet. Detta är mycket vanligare än icke insatta vet och inget som det brukar pratas högt om, men om det sköts genomtänkt så blir resultatet ändå bra.
  6. (Totalvägraren). Vill inte vara med alls, har varken tid eller lust. Om det är värt besväret så kan du prata med Totalvägrarens chef om vikten av att utnyttja hens kunskaper, men oftast är det bäst för alla att leta innehåll någon annanstans.

 

Läs även: Få ut så mycket som möjligt av dina experter

This entry was posted in Content, Content marketing. Bookmark the permalink.

One Response to 6 typer av engagemang hos experter

  1. Pingback: Få ut så mycket som möjligt av dina experter | En bok om content marketing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

jag är ingen robot *