Bra koncept för intern kunskapsspridning

Intern kunskapsspridning är ett område som ofta är eftersatt hos företag. Många försöker med sociala intranät, föreläsningar eller det vanligaste (och oftast minst effektiva) sättet: dokument på intranätet.

Ett nytt koncept som vi testar på mitt jobb är Speakers’ corner där vem som helst får berätta om något jobbrelaterat under högst 5 minuter, med eller utan Power Points. Tanken är att erbjuda en avslappnad miljö för intern kunskapsspridning där uppoffringen i form av tid och engagemang är låg för både talare och åhörare. Jag tror att det här är helt rätt väg att gå.

Så här ser det ut med den provisoriska läskbackscenen som en extra avdramatiserande detalj.

 

This entry was posted in Internkommunikation and tagged , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Bra koncept för intern kunskapsspridning

  1. Jag gillar verkligen idéen med läskbacken som på gamla tidens torgmöten. Lite The Holy Graal över det hela.

    Vi har själv försökt med att låta alla komma till tals om de vill på våra fredagsmöten. Och vi försöker även dela med oss av tre nyheter som relaterar till arbetet.

    En sak jag tycker du missar är hur effektiv och enkelt man kan överföra kunskap inom arbetsplatsen via grupper på FB. Där räcker det bara med en like för vissa att man tagit del av det hela.

    Jag i skrivande stund är med i 14 olika grupper bara med arbetet där vi hjälper varandra på olika sätt. Sjukt effektivt och enkelt! Och andra sidan var inte meningen med ditt inlägg att lista alla användbara sätt dela kunskap på arbetsplatsen.

    Tack för ett bra inlägg!

  2. Tack för feedback Feffe. Grupper på Facebook är absolut bra många gånger och det ena utesluter inte det andra. Men jag tror på det fysiska mötet också och det här konceptet får med sig många bra saker som att hela avdelningen träffas för att på ett naturligt sätt diskutera olika ämnen och att vi alla blir bättre retoriker. Nästa steg blir sen att dokumentera eller filma för att fler kan ta del av detta och lägga upp materialet på ett ställe där man kan diskutera ämnena vidare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

jag är ingen robot *