Bra koncept för intern kunskapsspridning

Intern kunskapsspridning är ett område som ofta är eftersatt hos företag. Många försöker med sociala intranät, föreläsningar eller det vanligaste (och oftast minst effektiva) sättet: dokument på intranätet.

Ett nytt koncept som vi testar på mitt jobb är Speakers’ corner där vem som helst får berätta om något jobbrelaterat under högst 5 minuter, med eller utan Power Points. Tanken är att erbjuda en avslappnad miljö för intern kunskapsspridning där uppoffringen i form av tid och engagemang är låg för både talare och åhörare. Jag tror att det här är helt rätt väg att gå.

Så här ser det ut med den provisoriska läskbackscenen som en extra avdramatiserande detalj.

 

This entry was posted in Internkommunikation and tagged , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Bra koncept för intern kunskapsspridning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

jag är ingen robot *