Contentprocessen – från idé till publicerat innehåll

Du har din content marketing-strategi, din organisation och ansvarsfördelning klar. Hur gör man nu då? Hur samlar man ihop idéer, arbetsflöde och publiceringsschema? Vilka program eller system använder man? Jag kallar det contentprocessen och hur man gör ska jag försöka beskriva nu.

Det är bäst att säga det direkt: det finns ingen “one size fits all-lösning” för att organisera din content marketing, det är för många olika moment och förutsättningar som spelar in. Men genom att veta vad du ska leta efter så har du större förutsättningar att lyckas få till ett bra upplägg.

Content marketing-verktyg
Företaget Curatas samling av verktyg för content marketing, ett myller av val…

De viktigaste sakerna för en fungerande contentprocess

I contentprocessen står innehållet i centrum, inte kanalval. I praktiken innebär det att en innehållsidé (till exempel en intervju, en guide eller ett kundcase) planeras och därifrån skapas olika typer av innehåll för olika kanaler. En intervju kan publiceras i sin helhet på en blogg, fem citat i fem tweets, en inspirerande bild med text på Facebook och några meningar med länk till artikeln på LinkedIn. Information om allt detta och vem som gör vad ska finnas i din contentprocess. Här följer några viktiga saker att få med i din contentprocess och senare kommer jag visa hur det kan se ut i praktiken.

  • Arbetsflöde
   Du behöver på ett tydligt sätt kunna följa ditt innehålls väg från idé till publicering. Det är extra viktigt när flera är inblandade i olika delar av processen och gör det lättare att få överblick och få alla att känna sig delaktiga. Här använder företag till exempel whiteboards, Exceldokument, eller ett webbverktyg.
  • Idébank
   Ett ställe där idéerna samlas låter simpelt men glöms överraskande ofta bort. Alla ska kunna lämna idéer och gärna se om deras bidrag förverkligas. Olika alternativ är ett ställe på intranätet, en mejladress, förslagslåda, muntligt till contentteamet, post-it-lappar på en tavla, Exceldokument eller en webbtjänst. Bäst är att ha en plats för idéer i ditt arbetsflöde, gärna där andra kan rösta på eller “gilla” idén. Då blir det tydligt vem som stod för idén även efter publicering och den personen känner sig inkluderad.
  • Tillgänglighet
   Alla inblandade ska ha tillgång till contentprocessen. Störst tillgänglighet blir förstås när processen och arbetsflödet finns i en webbtjänst. Många föredrar ändå en analog whiteboard, ett arbetssätt som alla är vana vid och förstår, och det fungerar bra när alla befinner sig på samma plats. Överskådligheten i whiteboarden är annars dess stora styrka, men med en stor skärm kan samma känsla uppnås.
  • Användarvänlig
   Din contentprocess måste vara användarvänlig. Ett Exceldokument som bara kan nås genom två inloggningar på intranätet eller en gammal webbtjänst med krångligt gränssnitt skapar frustration och friktion. Då börjar folk skicka mejl istället eller göra sina egna planeringsdokument och då är hela contentprocessen bruten. När jag byggt upp contentprocesser utgår jag från vad som redan funkar och försöker efterlikna det. Har ditt företag redan era marknadsaktiviteter i ett Exceldokument som alla har uppe jämt? Haka då på din contentprocess där med några extra fält. Använder flera medarbetare redan ett planeringsverktyg som Trello eller Asana? Bygg då upp contentprocessen där.
  • Möjlighet att tagga eller kategorisera
   Till varje publicering ska du kunna precisera vissa saker. Du måste kunna markera saker som var innehållet ska publiceras, vem som ska skapa och publicera, målgruppen, budskap, kontaktperson och call to action.
  • Notifikationer och fördelning av uppgifter
   De flesta webbtjänster har någon form av notifikationer när något uppdaterats i systemet och möjligheten att dela ut arbetsuppgifter. Annars blir det lätt många mejl fram och tillbaka där viktig information kan gå förlorad eller inte göras tillgänglig för alla.

 Läs vidare om hur man gör: Tekniken som möjliggör contentprocessen

This entry was posted in Content, Content marketing. Bookmark the permalink.

2 Responses to Contentprocessen – från idé till publicerat innehåll

 1. Pingback: Tekniken som möjliggör contentprocessen » Joakim Arhammar

 2. Pingback: Tekniken som möjliggör contentprocessen | En bok om content marketing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

jag är ingen robot *