Fler roller som behövs i content marketing

Vilka roller behövs i ett team som ska leverera optimal content marketing? Det finns det flera svar på och det är upp till dig att applicera det som fungerar bäst för just din verksamhet.

Få fyr (sorry!) på innehållet med rätt contentteam
Få fyr (sorry!) på innehållet med rätt contentteam

I ett tidigare blogginlägg om roller i content marketing har jag identifierat fem grundläggande roller som är absolut nödvändiga för att lyckas, nämligen:

 • Contentchefen/chefredaktören
  Övergripande ansvarig för innehåll, strategi och budget. Det är contentchefens tre stora ansvarsområden, men det skiljer sig mycket hos olika företag hur involverad denna person är.
 • Projektledaren
  Ansvarar för implementeringen av strategin, det operativa innehållsarbetet och samordningen av arbetet.
 • Skribenten/kreatören
  Skapar innehåll till olika kanaler. Hen har ansvar för att innehållet är av hög kvalitet och överensstämmer med riktlinjer och strategi. Här finns även utrymme för många fler specialiserade roller som experter på visuellt innehåll, sociala medier, långa artiklar, rörlig bild och poddradio.
 • Publiceraren
  Ofta densamma som skribenten/kreatören, men likväl en roll som inte får glömmas bort. I den rollen är det även bra att ha koll på hur innehåll ska formateras och byggas upp för att få ut maximalt från varje kanal.
 • Analytikern
  Har koll på all statistik och kan rapportera den tillsammans med förbättringsförslag till resten av teamet. I ett större team kan analytikern gärna få sällskap av det som på engelska kallas “Chief listening officer”, med uppdraget att hålla koll på vad som sägs på nätet om ditt företag och vad din målgrupp pratar om i övrigt.

Men fattas det något?

Listan med de fem rollerna ovan har diskuteras på olika håll, där den vanligaste kritiken handlar om att rollen ”redaktör” saknas. En duktig redaktör kan leda skribenten eller kreatören rätt under arbetet med innehållet eller förfina innehållet i efterhand. Det är ofta skillnaden mellan en ”ok” produkt och ett bra hantverk. Utan redaktör läggs detta ansvar på contentchefen eller en andra innehållsproducent. Redaktören är väldigt viktig men enligt mig inte absolut viktig för ett fungerande contentteam.

En duktig redaktör är ofta skillnaden mellan en ”ok” produkt och ett bra hantverk. Click To Tweet

En annan synpunkt är avsaknaden av någon med ansvar för distribution. Det finns en poäng i det, distribution är en alldeles för ofta negligerad del av content marketing. Det är troligen ett arv från den tid där kundtidningar var den ledande contentkanalen och distribution i stort sett innebar att bara att lägga tidningarna på postlådan. Omställningen från det till dagens betydligt mer komplicerade och mångfascetterade digitala distributionskedjor är svår.

Distribution är en så pass central del (nästan lika viktig som själva innehållsskapandet) att ansvaret för distribution ligger hos contentchefen och utförandet hos publiceraren. Hos de flesta någorlunda större företag finns sedan även en marknadsfunktion och/eller en pr-funktion som ytterligare kan stötta distributionen.

Några andra sätt att se på saken

KNTNT väljer att dela upp rollerna i; redaktör, berättare, innehållsproducent, publikchef och innehållschef. Content marketing-branschens gudfader Joe Pulizzi pratar om hela tolv nödvändiga roller.

Björn Owen Glad på contentbyrån Spoon går ifrån den fasta rollbeskrivningen och beskriver istället tre områden som är centrala för contentteamet att täcka; (1) strategi, analys och insikt, (2) storybuilding och (3) distribution.

Alla är bra råd och man kan konstatera att det finns många olika idéer hur ett contentteam ska byggas. Men med de fem rollerna som står beskrivna högst uppe i texten, möjligen kompletterad med en dedikerad redaktör, och ett fokus på distribution så har du alla chanser att lyckas.

This entry was posted in Content, Content marketing. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

jag är ingen robot *