GLÖM INTE ATT PRATA PRODUKT

Bra content antingen utbildar eller underhåller – på ett engagerande sätt. Fokus hos många som använder content marketing ligger på historieberättandet, men glöm inte bort att dina produkter och information runt dem också ofta är intressanta för målgruppen.

Gå till mejeriavdelningen i en mataffär och läs all text på några mjölkpaket. På baksidan kommer det troligen vara något form av historieberättande, på sidorna produktinformation och på framsidan loggor och produktnamn. Allt för många content marketing-projekt stannar vid historieberättandet på mjölkens baksida och tänker inte på kopplingen till sidorna (produkten) och paketets framsida (företagets namn och branding). Det gör att kraften av content marketing inte utnyttjas fullt ut, eftersom de två senare delarna är nödvändiga för att vinna kunder och växa som företag.

I en undersökning från 2011 tillfrågades drygt 1000 svenskar vad de vill läsa om på mjölkpaket. Svaren blev en lärdom för alla content marketing-utövare: en blandning mellan storytelling (utbildande och underhållande) och produktinformation.

  1. Spännande recept
  2. Om historiska händelser
  3. Roliga historier
  4. Mjölkfakta
  5. Innehållsförteckningen
  6. Om kossor och lantbruk
  7. Annat

INSIKT: Storytelling är jättebra, men se till att information om produkten och om företaget finns tillgänglig om din målgrupp blir nyfiken.


Om #contentinsikter2019
Trendspaningar ser alltid likadana ut från ett år till ett annat och de är sällan applicerbara nu på direkten. Därför gör jag nu ett försök att istället för spaningar ge mina bästa insikter om content marketing inför 2019. 
Följ alla
contentspaningarna här.

This entry was posted in contentinsikter2019. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

jag är ingen robot *