GROWTH HACKING VÄXER

Growth hacking har varit ett hett begrepp 2018 och räkna med en ökning 2019. Meetups på temat duggar tätt (gå dit, det är kul!), specialistbyråer har startats och alla stora utbildningsinstitutioner har antingen lektioner eller hela kurser i ämnet. Growth hacking är förstås inget nytt utan ett slags affärsutveckling på speed där man utnyttjar nya digitala verktyg med ett snabbt agilt arbetssätt för att snabbt växa inom ett område. Inom content marketing är tänket extra applicerbart för att till exempel bygga en större följarbas i olika kanaler.


Om #contentinsikter2019
Trendspaningar ser alltid likadana ut från ett år till ett annat och de är sällan applicerbara nu på direkten. Därför gör jag nu ett försök att istället för spaningar ge mina bästa insikter om content marketing inför 2019. 
Följ alla
contentspaningarna här.

This entry was posted in contentinsikter2019. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

jag är ingen robot *