MELLANMJÖLK ÄR DYRAST OCH SÄMST I SOCIALA MEDIER

Företag och organisationer investerar mer än någonsin i contentskapande. Men om du besöker ett slumpvist utvalt företags sociala medier så är det mycket troligt att mötas av tomma kommentarsfält och en handfull ”gillamarkeringar”. Varför? Ofta beror det på en kombination av urvattnat innehåll och för lågt satt distributionsbudget. Många anställer en social media manager eller content manager och tänker att det räcker, trots att marknadsföringsvärdet de genererar på en månad ibland kan matchas av några timmars produktutdelning på stadstorget. Det absolut sämsta du som företag kan göra i sociala medier är att göra saker halvdant. Du lägger tid och pengar på innehåll som är för dåligt eller saknar distribution.

För att lyckas finns bara två alternativ:

  1. Satsa ordentligt på bra innehåll, en budget för köpt distribution och en proaktiv och reaktiv kommentarshantering.
  2. Eller: stäng av kommentarsfält och automatisera flöden (alltid drar det någon trafik, till en minimal kostnad).

Alla andra alternativ kommer kosta mer än det smakar.


Om #contentinsikter2019
Trendspaningar ser alltid likadana ut från ett år till ett annat och de är sällan applicerbara nu på direkten. Därför gör jag nu ett försök att istället för spaningar ge mina bästa insikter om content marketing inför 2019. 
Följ alla
contentspaningarna här.

This entry was posted in contentinsikter2019. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

jag är ingen robot *