MOBILE FIRST ELLER DUMSTRUT

Hur många år har vi pratat om “mobile first”? 10 år kanske? I början var det visionärt, förstås, men nu har statistiken sedan flera år tillbaka kommit ifatt. Majoriteten av världens internettrafik sker från mobila enheter (Statista 2017). Ändå tycks det omöjligt att ta till sig. Varför? Jag tror att det handlar om något så simpelt som att det är tråkigt och osexigt med mobilsajter.

För att generalisera: designern har bara haft en kolumn att jobba med och slutprodukten, när den ska presenteras för beställaren, blir en två meter avlång svårpresenterad mix av text (som inte går att läsa) och bilder. Desktopsajterna blir då ett mycket mer tacksamt fokusområde för både beställare och designer.

2019 ska ingen komma undan med det här och orsakerna är flera.

  1. Statistiken. Förutom tidigare nämnd global statistik så använder 96% svenskar i åldrarna 12-45 år dagligen mobilen för onlinetjänster, jämfört med 67% för desktop (Svenskarna och internet 2018).
  2. Horisontalscrollen. Instagram Stories, Tinder, e-böcker m.m. – mobilanvändarna är vana att scrolla horisontellt, inte bara vertikalt. Det gör att mobilsajter kan jobba mer med den typen av format och navigering, vilket i sin tur gör sajten mer attraktiv för designers och beställare. Bort med “tråkstämpeln”, med andra ord!
  3. Enkelheten i byggandet. Det är lättare än någonsin att bygga en mobilsajt, trenden går allt mer åt att kodkunskap inte behövs om man kan tänka sig att utgå från en färdig mall.

Bortförklaringarna har ingen bäring längre, 2019 måste bli året då vi kräver mobile first-tänk från varandra.


Om #contentinsikter2019
Trendspaningar ser alltid likadana ut från ett år till ett annat och de är sällan applicerbara nu på direkten. Därför gör jag nu ett försök att istället för spaningar ge mina bästa insikter om content marketing inför 2019. 
Följ alla
contentspaningarna här.

This entry was posted in contentinsikter2019. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

jag är ingen robot *