Prata engelska med din AI – men glöm inte svenskan

Svenskan är ett pyttespråk globalt så många AI-tjänster saknar stöd för det. Men även när det ser ut att fungera bra med svenskan, till exempel med ChatGPT och Bard, så bör du oftast hålla dig till engelskan när du promptar och pratar med AI:et.

DÄRFÖR SKA DU KOMMUNICERA PÅ ENGELSKA

🇬🇧 AI:et är tränat på engelska. Det är ett av de primära språken som används för att träna storskaliga AI-modeller. Det innebär att modellen troligen är mer exakt och nyanserad i sina svar på engelska än på språk som har mindre träningsdata, som svenska.

🇬🇧 Copy paste från andra. AI är nytt, så det mesta som går att lära sig av andra är både inlärt och formulerat på engelska.

🇬🇧 Direkt från hästens mun. Med engelska prompts får du direkta svar, utan att information riskerar att gå förlorad i översättning. Det gäller speciellt för AI-tjänster som är kopplade till webben.

…MEN IBLAND ÄR SVENSKAN BÄTTRE

🇸🇪 Om du har en svensk text så är det förstås bäst att bearbeta den med svenska prompts.

🇸🇪 För ämnen som är specifikt svenska, som lokala nyheter, traditioner eller uttryck, kan användning av svenska ge mer exakta och kontextuellt relevanta resultat.

Bildprompt: “Typical Swedish person dressing up as a British person with typical British attributes” (just det, i bildgenereringsverktyget Midjourney är det bara engelska som gäller)

This entry was posted in AI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

jag är ingen robot *