STEK EN KANAL

Jag har nog aldrig stött på ett någorlunda väletablerat företag som jag inte tyckt borde överväga att stänga ner någon av sina befintliga kommunikationskanaler.

  • Det är startups som direkt trycker igång Instagram, Twitter och Facebook, men bara spenderar tillräckligt med tid för en av kanalerna (och det valet är ofta lustbetonat).
  • Det är organisationen som krystar ur sig innehåll till ett nyhetsbrev som överlevt sig själv.
  • Men det är kanske framförallt  etablerade företag där en motiverad person drar igång ett avdelningskonto som sedan förvandlas till ett spökskepp närpersonen slutar eller tröttnar.

Låt därför 2019 bli året då du identifierar din svagaste kommunikationskanal och drar ut pluggen. Jag har sett exempel på globala företag som gjort en sådan övning och bantat kanalerna med 50-70 procent. Hur många kan du göra dig av med?


Om #contentinsikter2019
Trendspaningar ser alltid likadana ut från ett år till ett annat och de är sällan applicerbara nu på direkten. Därför gör jag nu ett försök att istället för spaningar ge mina bästa insikter om content marketing inför 2019. 
Följ alla
contentspaningarna här.

This entry was posted in contentinsikter2019. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

jag är ingen robot *