VÄNTA MED AR, VR, VOICE OCH AI

Trendrapporterna kryllar av AR, VR, AI och voice. Men läs dem med en stor dos sund skeptism.

I januari 2016 skrev jag så här:

“Alla pratar virtual reality, men jag tror att vi får vänta tills 2017 innan det får ett stort genomslag, hårdvaran behöver landa, köpas och bli Årets julklapp först.”

VR-glasögonen blev faktiskt Årets julklapp, men utvecklingen går fortsatt segt. Det sas att AR fick sitt genombrott med Pokemon Go, men i verkligheten stängde de allra flesta snabbt av AR-funktionen efter att ha testat den. Det var kul några gånger men onödigt för spelet och drog för mycket batterikraft. Voice kommer bli en naturlig del av våra liv, troligen i kombination med skärmar, men definitivt inte redan i år. Och AI är helt enkelt inte smart nog än, det närmar sig när det gäller annonssegmentering, men är långt ifrån i contentskapande (speciellt på svenska).

AI är helt enkelt inte smart nog än, det närmar sig när det gäller annonssegmentering, men är långt ifrån i contentskapande (speciellt på svenska). Click To Tweet

Insikt: Om du ska använda AR, VR, voice och AI 2019 – se till att pr-effekten och mottagarens WOW-effekt blir stor. För kundnyttan och ROI finns inte där än. Satsa pengar och tid på något annat.


Om #contentinsikter2019
Trendspaningar ser alltid likadana ut från ett år till ett annat och de är sällan applicerbara nu på direkten. Därför gör jag nu ett försök att istället för spaningar ge mina bästa insikter om content marketing inför 2019. 
Följ alla
contentspaningarna här.

This entry was posted in contentinsikter2019. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

jag är ingen robot *