Vilken typ av byrå är bäst på content marketing?

Content is king, men vilken typ av byrå är king på content? “VI, VI, VI!, har hela byrå-Sverige ropat senaste året och förvirringen är total. Jag tänkte ge mig på en sammanfattning av olika typer av byråer och försöka komma fram till vilken som är ditt bästa val som beställare.

bast-pa-content-byraNEWEST

Jag tror att det går att angripa content marketing på ett bra sätt från många olika vinklar. Det går att komma in med ren säljexpertis och via en initierad köpresa eller säljtratt skapa en bra strategi för content marketing. Likväl kan det kreativa få leda vägen, en vass målgruppsanalys, eller riktigt bra storytelling.

Kanske är det därför många företag har svårt att veta vilken typ av byrå eller expertis de behöver för sin content marketing-satsning. Jag tycker inte att det finns någon typ av byrå som tagit ledarstolen när det gäller content marketing, men många som har chansen att utifrån sin nuvarande expertis vara det bästa valet.

Jag har därför tagit fram den stora penseln för att generalisera mig igenom vilka olika byråer som idag säger sig arbeta med content marketing och vad du som beställare ska tänka på.

Vill du ha hjälp av mig med din content marketing? Mejla på joakim@arhammar.se

Innan vi börjar – du som beställare

Innan du över huvud taget kontaktar en byrå måste du bestämma dig för vad det är du vill ha hjälp med. Har du koll på strategin, men behöver hjälp med själva innehållet? Eller vill du ha hjälp från ax till limpa? Är det viktigt att hålla ned kostnader till varje pris, eller har du råd att investera i kvalitet? Den sortens frågor kommer att påverka vilken slags byrå du i slutändan väljer.

Tänk på att:

  • Storleken på ditt företag kommer att påverka vilken byrå som passar bäst. Större byråer är oftast utformade för att passa stora företag. Om du är ett litet eller nystartat företag är risken stor att du inte får mest uppmärksamhet.
  • Personkemin är viktig, du ska samarbeta med din byrå under lång tid.
  • Slå fast vad det är du behöver hjälp med och ha koll på strategin.
  • Se till att byrån har erfarenhet och kunskap om din bransch och målgrupp
  • Be att få se konkreta exempel på vad byrån gjort, och vilka resultat det har genererat.

10 typer av byråer som arbetar med content marketing

Contentbyrån

Det naturliga förstavalet, det hörs ju på namnet. Eller? Nja, contentbyråerna har för bara ett par år sedan bytt namn från redaktionell kommunikation-byråer eller liknande och det är inte nödvändigtvis detsamma som vad man kan förvänta sig från en contentbyrå. De contentbyråer som funnits ett tag har en djup tradition inom kundtidningar där även deras största expertis och erfarenhet finns. De är generellt duktiga på storytelling men har lyckats dåligt med att uttrycka det digitalt. De är även produktionsinriktade (de kallades för bara ett par år sedan för “uppdragspublicister”) och saknar ofta seniora kommunikationsstrateger som kan se hela bilden.

Specifika frågor att ställa: Vad har ni för erfarenhet och resultat att visa från digitalt arbete? Hur ska vårt innehåll distribueras, hur mäts affärsnyttan och hur genereras leads? Hur kan vi arbeta kanaloberoende och kostnadseffektivt?

Reklambyrån

Reklambyråerna argumenterar ofta att de arbetat med content och storytelling sedan tidernas begynnelse, vilket till viss del stämmer. De är duktiga på att förstå vad kunder går igång på och leverera det. De har även ofta hög kreativ höjd. Ändå är det ofta just reklambyråer som pekas ut som förespråkare av motsatsen till content marketing. Där content marketing handlar om värdeskapande innehåll som målgruppen frivilligt tar till sig och till och med aktivt prenumererar på, så är klassisk reklam a’ la billboards och banners påtvingat innehåll som målgruppen gör allt för att undvika. Reklambyråer har även ett kampanjtänk, alltså punktinsatser utspridda över året som inte överensstämmer med det kontinuerliga arbetet som är content marketing.

Specifika frågor att ställa: Kan ni skapa innehåll som vår målgrupp tycker om eller hjälper dem? Hur säkerställer ni att vi finns top of mind under hela året? Hur når vi kunderna digitalt? Hur kan ni visa att ni inte jobbar kampanjbaserat utan förstår att content marketing är en långsiktig aktivitet?

Pr-byrån

Pr-byråer är duktiga på att skapa uppmärksamhet, långvariga relationer och att kontinuerligt skapa intressant innehåll som andra vill ta del av. Allt det är viktiga saker för bra content marketing, vilket ger pr-byråer bra förutsättningar att lyckas. Men eftersom fokus för pr alltid varit att andra ska berätta historierna om ett företag (så kallad förtjänad media) så har de haft svårt att acceptera tanken om att företag främst ska kommunicera genom ägda medier. En pr-byrå kommer ofta föreslå att spara de bästa nyheterna och historierna för att försöka få media att berätta dem åt dig, vilket går tvärtemot tanken om att du ska kommunicera i dina egna ägda kanaler.

Specifika frågor att ställa: Vad ska vi kommunicera i våra egna kanaler och vad ska vi ge exklusivt till media? Kan ni producera kontinuerligt innehåll till våra egna kanaler?

SEO-byrån

Hos SEO-byråerna har man kunnat hitta några av de mest högljudda motståndarna till content marketing. Det beror troligen på att SEO är väldigt mätbart när det kommer till placeringar i Google och även när det gäller sökningar som leder till köp. Content marketing är en mer komplicerad process som tar lång tid innan resultaten kommer och mäts på andra sätt. Men många SEO-byråer skapar ändå mycket innehåll och har sina egna metoder för content marketing. De är duktiga på att med hjälp av statistik förstå din målgrupp och vad för typ av digitalt innehåll de är ute efter. De brukar även ha bra koll på distribution, konvertering och, förstås, att skriva innehåll som lätt hittas av Google.

Specifika frågor att ställa: Vad har ni för erfarenhet av storytelling? Kan ni skapa innehåll som min målgrupp vill läsa och kan ha nytta av? Hur ska vi arbeta med rörlig bild? Hur kan vi skapa kanaloberoende innehåll?

Sociala medier-byrån

En av grundbultarna i content marketing är att kommunikationen ska ske till största delen i ägda medier. Sociala medier äger du inte själv, du lånar bara din plats, och förutsättningarna kan ändras närsomhelst. Många sociala medier-byråer har anammat detta och bygger även webbplatser där mycket av innehållet får bo. Innehållet som skapas för sociala medier publiceras då i syfte att driva trafik till ägda medier. En sociala medier-byrå är expert på att skapa engagerande innehåll och att kommunicera direkt till målgruppen och föra en dialog med dem. De är även duktiga på att få din målgrupp att skapa innehåll åt dig och att vara ständigt uppdaterade med nya digitala tjänster. Även distribution av innehåll är en styrka. Svagheter inkluderar dålig kunskap om att skapa komplicerat innehåll, för lite fokus på ägda medier och bristfällig övergripande strategisk kunskap.

Specifika frågor att ställa: Hur får ni mina följare i sociala medier att konsumera innehåll även i kanaler som jag äger? Hur skapar ni engagerande eller utbildande innehåll för tunga komplicerade ämnen?

Digitalbyrån

Digitala byråer har traditionellt byggt sina sajter och sen lämnat skeppet när det är dags att börja fylla den med innehåll. Numera har digitalbyråerna ofta även ett erbjudande för content marketing. De är duktiga på att skapa förutsättningar för att ditt innehåll ska se bra ut i alla apparater och webbläsare.

Specifika frågor att ställa: Hur kan ni hjälpa oss med analoga kanaler? Hur kan vi arbeta kanaloberoende och kostnadseffektivt?

Mediebyrån

Mediebyråer fokuserar traditionellt på köpta medier vilket inte alls stämmer överens med content marketing-fokuset på ägda medier. Men en bra kunskap om hur ditt innehåll kan spridas även i köpta medier och stor erfarenhet av att mäta marknadsföringsinsatser är värdefullt för att snabbare kunna bygga upp din egen publik. Mediebyråerna har nu börjat intressera sig för content marketing och deras väg in har varit native advertising där de i första hand säljer annonsutrymme till företag som kan fylla dessa med eget innehåll. Några mediebyråer har även börjat erbjuda att skapa innehåll till annonserna, vilket gör att de rör sig mot att bli fullservicebyråer.

Specifika frågor att ställa: Kan ni skapa engagerande och värdefullt innehåll för min målgrupp? Kan ni hjälpa mig med en strategi där fokus läggs på mina egna kanaler?

Automatiseringbyrån

Byråer som sluter gapet mellan marknadsföring och försäljning och ofta jobbar med verktyg som retargeting, account based marketing, marketing automation och liknande. De är experter på din målgrupps köp- och beslutscykel och att generera leads till din säljavdelning.

Specifika frågor att ställa: Hur kan ni hjälpa oss igenom en hel köpresa, och inte bara i slutfasen? Hur kan ni hjälpa oss med analoga kanaler?

Direktmarknadsföringsbyrån*

DM-byrån är skickliga på segmentering och målgruppsanpassad kommunikation. De har sin tradition i klassisk säljinriktad kommunikation och är duktiga på att kontinuerligt mäta och följa upp sina utskick. De har ofta även bra kunskap om kopplingen mellan företags CRM-system och marknadsföring. På senare år har DM-byråer allt mer kompletterat kommunikationen som de producerar med redaktionell kommunikation.

Specifika frågor att ställa: Hur arbetar ni digitalt? Kan ni producera innehåll som mottagarna verkligen vill ta till sig?Kan ni anpassa innehåll till olika kanaler?

*Tack Mats Rönne för tips om att lägga till denna typ av byrå.

Frilansarna

För den som har en tydlig strategi på plats och är en erfaren beställare så kan frilansare vara ett bra alternativ. Då kan du skräddarsy ditt team efter behov, men är även ofta mer känslig för oförutsedda händelser.

Specifika frågor att ställa: Kan ni binda upp er en längre tid för uppdraget?

Så vilka byråer är bäst?

Som du kanske redan listat ut så finns det ingen perfekt typ av byrå att anlita för content marketing, alla har sina fördelar och nackdelar. Därför är det viktigt att du som beställare vet vad du ska leta efter och kräva av din samarbetspartner. Det gör du genom att äga och förstå din contentstrategi och ge tydliga briefer.

En väldigt viktig komponent är även att en byrå ska kunna ditt företag och affärsmål utan och innan, vilket gör att din nuvarande byrå (om du har en) sitter på en spetskompetens som kan vara värd att jobba vidare med. Kanske har ni till och med redan arbetat med content, men kallat det för något annat.

Lycka till och mejla mig gärna på joakim(snabel-a)arhammar.se eller lämna en kommentar om du har frågor eller behöver hjälp med något.

This entry was posted in Content, Content marketing. Bookmark the permalink.

10 Responses to Vilken typ av byrå är bäst på content marketing?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

jag är ingen robot *